FÖRSÄLJNING

I husets snickarverkstad tillverkar Torbjörn Holmberg bl a skåp av återanvänt material.

Med gamla linoljebrända rälsspikar öppnar man kapsyler.