FÖRSÄLJNING

Vi saluför dessutom Barkös unika teer från Ceylon. En kopp nybryggt te är alltid gott!

I husets snickarverkstad tillverkar Torbjörn Holmberg bl a skåp av återanvänt material.

Med gamla linoljebrända rälsspikar öppnar man kapsyler.